Biletsiz dört yıl boyunca otuzun üzerinde yazarıyla kesintisiz ve bağımsız şekilde kültür, sanat, medya ve politika yayını yapmış, online ve basılı kanallar üzerinden büyük bir takipçi kitlesine kavuşmuştur. Yazarları yerli ve yabancı film, müzik ve spor organizasyonlarına ve festivallerine resmi olarak akredite edilmiş ve önemli röportajlara imza atmıştır.

Bağımsız ve kar amacı gütmeden geçen bu sürecin ardından Biletsiz arşiv moduna taşınmış, kurucuları ve yazarları medya, kültür ve teknoloji üzerine birçok farklı projeye yönelmiştir.


After four years of continuous active reporting and publishing, Biletsiz has been moved into archive state as its team decided to pursue various projects in different areas related to media, culture and technology.

Biletsiz has served as an independent online medium for various fields of arts, media and politics with more than 30 writers. Publishing mainly in Turkish language it has built a significant reader base for both online and printed versions. Its correspondents have been accredited to many major film and music festivals and sports events as official invitees.